FCBCamps Internacional

Els FCB Camp són responsabilitat de la Direcció de l'FCBEscola, que aporta els tècnics, el programa de treball i marca les directrius que cal seguir en aquests esdeveniments.

Els FCB Camp se centren en la formació de joves futbolistes en etapa formativa.

Objectius

Facilitar l'aprenentatge dels conceptes tècnics i tàctics del futbol d'acord amb els mètodes de treball utilitzats pel planter del Barça.

Participar en activitats paral·leles formatives, lúdiques i recreatives, relacionades amb el futbol i el Barça.

Donar a conèixer els beneficis de la pràctica esportiva, d'una manera distesa i divertida.

Fomentar la convivència entre nens/es en edats de formació de diferents procedències, cultures i inquietuds, que comparteixen la passió pel futbol i pel Barça.

Mantenir durant tot el campus uns hàbits dietètics i higiènics adequats.

Transmetre els valors que representa el FC Barcelona.