Imatge d'un entrenament de la FCBEscola Basket - PACO LARGO - FCB

COM EM PUC INSCRIURE?

La convocatòria es realitzarà a través del web de l'FCBEscola mitjançant un formulari d'inscripció.

QUI S'HI POT INSCRIURE?

Les proves d'accés van adreçades a nens i nenes d'edats compreses entre els 4 i els 12 anys. És condició indispensable que tinguin residència a Catalunya.

EN QUÈ CONSISTEIXEN LES PROVES D'ACCÉS?

Les proves consistiran en un entrenament amb els entrenadors de l'FCBEscola que estarà dividit en 3 parts:

  • Escalfament (jocs)
  • Part principal 
  • Tornada a la calma

ON i QUAN ES DUEN A TERME?

Les proves d'accés es realitzen el mes d'abril a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.

COM PUC SABER SI LES HE SUPERAT?

Tots els participants inscrits entraran a formar part de la base de dades de l'FCBEscola. Els participants que hagin estat admesos rebran una notificació per part dels tècnics de l'FCBEscola mitjançant un correu electrònic.

Un cop superada la primera prova, es realitzarà un segon entrenament per escollir els jugadors que podran incorporar-se a l'FCBEscola de bàsquet definitivament.

Els jugadors que no puguin entrar a l'FCBEscola Basket en aquell moment, estaran en una llista d'espera per si es generen noves places durant la temporada.