Imatge d'un entrenament de la Barça Escola Basket - PACO LARGO - FCB

COM EM PUC INSCRIURE?

La convocatòria es realitzarà a través del web de l'FCBEscola mitjançant un formulari d'inscripció.

QUI S'HI POT INSCRIURE?

Les proves d'accés van adreçades a nens i nenes d'edats compreses entre els 4 i els 12 anys. És condició indispensable que tinguin residència a Catalunya.

EN QUÈ CONSISTEIXEN LES PROVES D'ACCÉS?

Les proves consistiran en un entrenament amb els entrenadors de la Barça Escola que estarà dividit en 3 parts:

  • Escalfament (jocs)
  • Part principal 
  • Tornada a la calma

ON i QUAN ES DUEN A TERME?

Les proves d'accés per la temporada 2019/20 se celebren el dia 19 de maig de 2019 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí de 10 a 12h.

COM PUC SABER SI LES HE SUPERAT?

Tots els participants inscrits entraran a formar part de la base de dades de la Barça Escola. Els participants que hagin estat admesos rebran una notificació per part dels tècnics de la Barça Escola mitjançant un correu electrònic.

Un cop superada la primera prova, es realitzarà un segon entrenament per escollir els jugadors que podran incorporar-se a la Barça Escola de bàsquet definitivament.

Els jugadors que no puguin entrar a la Barça Escola Basket en aquell moment, estaran en una llista d'espera per si es generen noves places durant la temporada.