Barça Escola Barcelona | ARXIU FCB

La temporada de la Barça Escola es regeix seguint el calendari del curs escolar. Per tant, són festius els períodes de Nadal i Setmana Santa.

CALENDARIS ANUALS

A continuació pots descarregar-te els calendaris anuals de les diferents etapes de formació de la Barça Escola futbol de Barcelona.

CALENDARI INICIACIÓ, FORMACIÓ I PRECOMPETICIÓ

Consulta el calendari de tots el partits de la Barça Escola Barcelona per al curs 2018-2019

CALENDARI INICIACIÓ 

Consulta el calendari de partits de l'etapa formativa d'Iniciació de la Barça Escola Barcelona per al curs 2018-2019

CALENDARI FORMACIÓ

Consulta el calendari de partits de l'etapa formativa de Formació de la Barça Escola Barcelona per al curs 2018-2019

CALENDARI PRECOMPETICIÓ 

Consulta el calendari de partits de l'etapa formativa de Precompetició de la Barça Escola Barcelona per al curs 2018-2019